AUDYT

PLAN ROZWOJU

Plan bez akcji jest tylko marzeniem

AUDYT

Audyt, który wykonujemy polega na analizie biznesu hotelu, zebraniu wielu informacji i spostrzeżeń w jeden dokument. Wynik audytu jest realistycznym obrazem funkcjonowania obiektu, jego wad, zalet i możliwości dalszego rozwoju. Dla właściciela obiektu jest to dobre spojrzenie na biznes, które w sposób bardziej szczegółowy wyjaśnia ogólne wyniki finansowe obiektu, funkcjonowanie zespołu i kadry manadżerskiej.Wynik audytu odkrywa kto jest najlepszym klientem hotelu, dlaczego nim jest, pokazuje gdzie więcej takich klientów szukać. Audyt stanowi też podstawę do naszej dalszej współpracy, poprzez stworzenie i wdrożenie planu rozwoju i opieki nad obiektem.

Sprzedaż i
Marketing

Jednorazowy audyt Sprzedaży i Marketingu ma na cely zbadanie efektywności działu sprzedaży i reklamy. Obejmuje: ustalenie USP hotelutargetu klientaobecności klientasegmentację klientaanalizę propozycji produktu dla segmentówanaliza narzędzi sprzedażowychanaliza materiałów promocyjnychanaliza komunikacji marketingowejanaliza budżetu i planu akcjianaliza targetów i procesówanaliza pozycjonowania na rynkuanaliza konkurencjianaliza nowych rynków/segmentów

Revenue Management

Jendorazowy audyt Revenue Management ma na celu zmierzenie sytuacji biznesowej hotelu, zbadanie rejonów, które potrzebują pomocy, wynalezienie rejonów, które nalezy optymalizować, wypozycjonowanie wśród konkurencji. Obejmuje: ustalenie USP hotelu*, targetu klienta*, obecności klienta*, segmentacji klienta*, analizę rezerwacji per czas, segment, źródło, pochodzenie i inne dostępne dane, analizę trendów i dynamiki, analizę kanałów dystrybucyjnych, analizę kosztów zmiennych, porównanie do budżetu, identyfikację problemów, identyfikację okazji do optymalizacji* występują jeśli wcześniej nie były częścią innego audytu

Przywództwo i
HR

Jednorazowy audyt HR ma na celu zbadanie i zmierzenie obecnej sytuacji pracowników w firmie i obejmuje: ustalenie struktur w organizacji, ustalenie zależności między strukturami, ustalenie roli stanowisk w strukturze i zależności między sobą, ustalenie zadań dla każdej rolu, ustalenie jakie są wymierne i niewymierne jednostki miary efektywności ról, ustalenie jakie osoby pełnią rolę w organizacji. Badanie poziomu motywacji pracowników, badanie sezonowości i okresowości pracy i pracowników.

eCommerce

Jednorazowy audyt eCommerce ma na celu zbadanie i zmierzenie efektywności obecności hotelu w Internecie. Obejmuje: ustalenie USP hotelu*, targetu klienta*, obecności klienta*, segmentację klienta*, analizę strony www, analizę contentu, analizę keywordow, google analytics, analizę konwersji, analizę look to book, analizę portali społecznościowych, analizę opinii i obecności w mediach

PLAN ROZWOJU

Stworzenie planu poprawy/naprawy/rozwoju hotelu pod kątem sprzedaży, marketing, revenue czy eCommerce jest kluczowym zadaniem dla każdego dyrektora/właściciela hotelu. Dobrze zrobiony plan, może wydobyc obiekt z najgorszej sytuacji, wydobyć z obiektu jeszcze więcej zysku lub poprawić niektóre aspekty. Żle zrobiony plan, ma zawsze dwie wady: budzi nadzieje, które nigdy się nie realizują. Plan obejmuje stworzenie konkretnych akcji, zaplanowanych w czasie, do wdrożenia przez zespół w hotelu, w przeciągu ustalonego okresu czasu. Plan obejmuje stworzenie odpowiedniej komunikacji, redefiniuje produkty pod kątem targetu klienta, tworzy odpowiednie narzędzia, pod kątem sprzedaży, polityki cenowej, marketingu, idealnego zespołu lub eCommerce’u. Istnieją trzy typy planów jakie tworzą nasi eksperci:
1. Plan sprzedaży i marketingu: obejmuje aktywną sprzedaż, wychodzącą po najlepszego klienta, wykorzystującą USP hotelu, oraz dostosowaną pod USP i target klienta, plan marketingowy. Obejmuje szczegółowe dotarcie do klienta biznesowego, turystycznego, biur podróży, OTA, konferencji i innych segmentów w czasie, sezonie i przez konkretnego pracownika.
2. Plan Revenue Management: obejmuje opracowanie polityki i strategii cenowej dla obiektu, dostosowuję go do realiów rynku, produktu i segmentacji klienta. Bierze pod uwagę klienta pojedynczego, firmowego, agencynego, grupowego i specyficznego. Obejmuje plan dystrybucji produktu, cen i dostępności. Uwzględnia wszelkie zagrania taktyczne jakie mogą być potrzebne.
3. Plan Przywództwa: obejmuje stworzenie optymalnej hierarchii i struktur w hotelu, odpowiednio przygotowuje zakres obowiązków pod konkretne pozycje, w konkretnej sytuacji hotelu. Wprowadza system kontroli pracowników i program motywacji.
4.Plan eCommerce: obejmuje plan zwiększenia generacji ruchu na stronie, budowania własnego brandu i obecności hotelu w Internecie.Każdy z tych planów jest profesjonalnie przygotowany przez naszych ekspertów z ustaleniem konkretnych ram czasowych do poszczególnych akcji oraz przypisaniem do nich konkretnego produktu, usługi i oferty.

Sprzedaż i Marketing

- USP hotelu
- Segmentacja klienta
- Target klienta
- Sposoby dotarcia do klienta
- Narzędzia dla konkretnego segmentu rynku klienta
- Przygotowanie sprzedawców
- Plan wsparcia komunikacji marketingowej dla poszczególnych segmentów rynku - Inne źródła przychodu
- Plan akcji aktywnej sprzedaży
- System monitorowania sprzedawców
- Ustalenie targetów
- Generowanie leadów

Revenue Management

- USP hotelu
- Segmetacja klienta z charakterystyką zachowań rezerwacji
- Target klienta, rekomendacja dystrybucji
- Polityka cenowa w oparciu o target klienta
- Dynamika cenowa
- Zróżnicowanie cenowe / zasady cen
- Pakiety
- Plan promocji i komunikacji marketingowej
- Forecast
- Wypełnianie posezonu
- Analiza cen konkurencji

Przywództwo i
HR

- Struktura organizacji hotelu
- Role i zakres obowiązków pozycji w hierarchii
- Zależność pomiędzy rolami
- Profilowanie pracowników
- Badanie motywacji kompetencji i zdolności pracowników
- Plan optymalizacji efektywności pracowników
- Planowanie rekrutacji
- Planowanie systemu orientacji nowego pracownika
- Planowanie szkoleń i rozwoju pracowników


eCommerce i
PR

- USP hotelu
- Segmentacja klienta
- Stworzenie contentu na stronie per segment
- Dostosowanie keywords
- Plan akcji komunikacji w portalach społecznościowych
- Plan reklamy Adwords / Remarketing
- Synergia ze sprzedażą i revenue management
- Zarządzanie reputacją
- Programowany marketing
- Blogging
- Public relations

Aby zlecić pracę nad planem rozwoju, prosimy o kontakt w celu ustalenia szczegółów: